Den norske kirke - Oppegård prestegjeld

Her finner du hjemmesiden til Oppegård Kirkelige Fellesråd og menighetene i Oppegård. Hjemmesiden gir deg bred informasjon om menighetene i Oppegård prestegjeld, inkl. Sofiemyr kirke og Kolbotn menighet.

 

 

Lenker

Sofiemyr kammerkor er kirkekoret til Sofiemyr kirke, Den norske kirke

Sofiemyr kammerkor

Forsiden

Om oss

Dirigenten

Gå til vår neste konsert

Tidligere konserter

Vil du bli med i koret?

Lenker

Kontakt oss