Dirigenten

Helge Haria ble ansatt som kantor i Kolbotn menighet oktober 2021. Samtidig overtok han oppgaven som dirigent for Sofiemyr kammerkor etter Simon Gunnar Skyttermyr.

Helge er utdannet som sanger og sangpedagog ved Griegakademiet i Bergen. Han tok senere hovedfag i korledelse og kantorutdannelse ved Norges musikkhøgskole. En kantor er en person med omfattende kirkemusikalsk utdannelse innen liturgikk og hymnologi, orgelspill og korledelse. Helge er en erfaren kantor, organist, kordirigent og sangsolist med røtter fra Vestre Jakobselv og Sunnmøre – det siste høres ikke minst på dialekten. Han han mange års erfaring som sanger, sangpedagog, dirigent og organist bak seg. Sist var han ansatt i 15 år som kantor i Olavskirken på Modum Bad.

Oppegård lokalavis hadde 7. oktober 2021 et intervju med Helge. Dessverre er dette ikke lagt ut på hjemmesiden til avisen, men

Helge vil gjerne ha med nye sangere i Sofiemyr kammerkor. Kontakt ham på hjemmesiden til Sofiemyr kirke under Nordre Follo kirkelige fellesråd.

Sofiemyr kammerkor er kirkekoret til Sofiemyr kirke, Den norske kirke

Sofiemyr kammerkor

Forsiden

Om oss

Dirigenten

Gå til vår neste konsert

Tidligere konserter

Vil du bli med i koret?

Lenker

Kontakt oss

Sofiemyr kammerkor starter opp igjen – med ny dirigent

 

Manuskriptet som dannet grunnlaget for en artikkel om den nye dirigenten i Sofiemyr kammerkor, Helge Harila, i Oppegård lokalavisen 7. oktober 2021.

 

Endelig er korvirksomheten i det ganske land i gang igjen etter koronanedstengningen. Og Sofiemyr kammerkor har også startet opp, nå under en ny dirigent, kantor Helge Harila. Hans sangpedagogiske evner og betydelig dirigenterfaring har allerede skapt stor entusiasme!

 

Tiden med pandemi har vært krevende for alle som driver med musikk. Heldigvis har nå det meste kommet i gang igjen, inklusive korvirksomheten som bl.a. Sofiemyr kammerkor. Koret har fått ny dirigent, Helge Harila, i og med at han er nylig ansatt som kantor i Kolbotn menighet og derfor også skal være kammerkorets leder. En kantor er en person med omfattende kirkemusikalsk utdannelse innen liturgikk og hymnologi, orgelspill og korledelse. Helge er en erfaren kantor, organist, kordirigent og sangsolist med røtter fra Vestre Jakobselv og Sunnmøre – det siste høres ikke minst på dialekten. Han han mange års sang-, dirigent- og organisterfaring bak seg, sist med 15 år som kantor i Olavskirken på Modum Bad i tillegg til ledelse av mange kor gjennom hele 35 år!

 

 -  Jeg har hele livet drevet med musikk. Da jeg var 14 år gammel dirigerte jeg mitt første kor og drømte om å bli kantor. Jeg utdannet meg som sanger og sangpedagog ved Griegakademiet i Bergen, og tok senere hovedfag i korledelse og kantorutdannelse ved Norges musikkhøgskole. Selv om utdannelsen og hovedvekten av min musikalske virksomhet er innen det klassiske musikkfaget, har jeg også drevet med gospelmusikk og lovsangsarbeid.

 

-  Nå gleder jeg meg til å praktisere i Sofiemyr kirke. Det å jobbe sammen og skape musikk i fellesskap er noe jeg brenner for. Det er viktig med musikalsk mangfold og bredde da dette er noe som speiler oss som mennesker, hele mennesket. Samtidig er det viktig å ha en pedagogisk og metodisk retning i arbeidet som kan bygge dette fellesskapet slik at alle kan føle seg hjemme og inkludert. Vi må gi rom for hverandre og de ulike uttrykk vi har. Dette er kanskje en stor visjon, men hvorfor ikke tenke stort?

 

Korsangerne i Sofiemyr kammerkor gleder seg veldig over å ha startet opp igjen. Stemmene er litt rustne etter langvarig nedstengning, men Helges dyktige ledelse skaper inspirasjon. Hva slags tanker har Helge om å få Sofiemyr kammerkor «opp og gå igjen» etter langvarig koronastans?

 

-  Korona tiden har vært krevende for alle. Vi må ha respekt for at denne tiden har gjort noe med oss som mennesker. For noen er det bare deilig å kjenne på fellesskap og sangglede igjen, mens for andre vil det ta litt tid å komme «opp i gir» igjen. Vi er ulike, og det må vi respektere. Noen har opplevd korona konkret på kroppen, andre har levd med engstelse, og noen har kanskje ikke tenkt så mye på det. Samtidig krever jo menighetens arbeid og planer at vi må komme i gang igjen og bidra på høymesser, gudstjenester og konserter. De ulike stemmene i koret trenger å synge seg gradvis opp igjen, trene opp kondisjonen og få overskuddet tilbake. Dette vil ta litt tid, men jeg synes vi allerede er godt i gang. Det viktige nå er også å fortelle alle som ønsker å synge i kor om å komme til Sofiemyr kammerkor for å synge. Vi kan love strålende fellesskap, mye god læring og skolering og variert musikk!

 

Hva slags musikk og konserter vil du jobbe med?

 

- Jeg har så vidt rukket å gjøre meg noen tanker om koret etter tre øvelser. Som dirigent ønsker jeg alltid å få det beste ut av sangerne og å skape sterke musikalske opplevelser sammen med koret ut ifra korets nivå og forutsetninger. Det er selvsagt en drivkraft også nå. -  I tillegg tenker jeg at Sofiemyr kammerkor har som hovedprosjekt å tjene kirken og menigheten med sangen sin. Koret skal være forankret i fellesskapet og fellesskapet skal hegne om koret. Så er det koret sitt oppdrag å skape musikalske opplevelser for menigheten og de som kommer og lytter til oss og å formidle tro, fellesskap og levd liv gjennom musikken. Helt konkret jobber vi dette semesteret med musikk som skal benyttes på Allehelgensdag samt til en julekonsert. Dette koret vil bygge på en klassisk skolering, så musikken vil gjenspeile dette. Men der er jo variasjonene store, mange og sterke.

 

Korets gjennomsnittsalder begynner å bli litt høy, og det er økende behov for nye medlemmer. Spesielt er det viktig å få med yngre krefter på alle stemmer, ikke minst flere tenorer. Helge er i skrivende stund formelt sett ikke fullt i gang i stillingen, men han har allerede hatt noen øvelser med koret. Hva tenker han om rekruttering til koret?

 

-  Koret har vært drevet av en dyktig dirigent og primus motor gjennom flere tiår, Bernt Nordset. Nå skal jeg arbeide videre på det grunnlaget som ligger i koret. Vi har mange gode og flinke sangere, men ønsker velkommen flere og nye sangere som brenner for den klassiske kortradisjonen. Det jo være fint om man har sunget litt fra før og også kan tilegne seg musikk via noter. Men uansett, det er så mye helse og velvære i det å synge! Det å kjenne på en trygg, god og uttrykksfull stemme er en utrolig sterk opplevelse. Å dele dette med andre er noe av det sterkeste jeg kan være med på og som jeg unner andre å få oppleve.