Vil du bli med i koret?

BLI MED I SOFIEMYR KAMMERKOR!

 

- en meningsfylt og morsom fritidsaktivitet I et godt og sangglad fellesskap!

Sofiemyr kammerkor er et amatørkor med ca 25 sangere, de fleste mellom 50 og 75 år. Siden starten i 1988 har koret vært ledet av kantor Bernt Nordset, men I 2018 overtok kantor Bent Erik Hodnebrog, senere kantor Thor Henning Isachsen, sangeren Jon Berg Eriksen, og kantor Simon Gunnar Skyttermyr dirigentstokken. Fra oktober 2021 er Helge Harila ansatt som kantor i Kolbotn menighet, inkl. Sofiemyr kirke. Helge leder Sofiemyr kammerkor.

Vi vil svært gjerne ha flere med i koret!

Vi øver tirsdager kl 18.30 – 21.00 i Sofiemyr kirke, Holbergs vei 42, 1412 Sofiemyr (nær Kolbotn rett sør for Oslo).

Har du lyst til å synge sammen med oss? For kontakt, snakk med en i koret eller trykk Kontakt oss.

Velkommen til en prat med vår dirigent!

Sofiemyr kammerkor er kirkekoret til Sofiemyr kirke, Den norske kirke

Sofiemyr kammerkor

Forsiden

Om oss

Dirigenten

Gå til vår neste konsert

Tidligere konserter

Vil du bli med i koret?

Lenker

Kontakt oss

Korøvelse i tid med smittevernsrestriksjoner grunnet fare for smitte med koronavirus.